Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

13:26
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
13:25
Wróć. Zakochamy się w sobie jeszcze raz.
Sponsored post
04:05
13:25
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vialottibluebell lottibluebell
13:08
Nie zdawałam sobie sprawy, że strata tak bardzo boli. Że ciąży i nie pozwala normalnie żyć. Że gdy próbujesz wstać to momentalnie upadasz. Że coś ciągnie do dołu. Nie wiedziałam, że pustka może być tak przerażająca. Jak coś, czego nie ma, może tak bardzo ranić?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
13:07

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan vialottibluebell lottibluebell
13:07

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

Reposted fromxawery xawery vialottibluebell lottibluebell
13:07
Masz chore serce i poranioną duszę, a to dostateczne usprawiedliwienie dla jedzenia ciasta o dowolnej porze dnia.
— Magdalena Kordel
13:03
0786 eb3d 500
happiness ;_;
13:03
13:02

Na tym polega tragizm miłości, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.

— Jonathan Safran Foer
Reposted fromaleander aleander vialottibluebell lottibluebell
13:02
3002 e3b8
13:02
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis vialottibluebell lottibluebell
13:01
Potrzebuję zaangażowania, emocji, pewności, że kiedy się obudzę to ten facet wciąż będzie obok.
— Magdalena Czmochowska
13:00
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli via12czerwca 12czerwca
13:00
7242 07c1 500
Reposted fromelles elles via12czerwca 12czerwca
13:00
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

November 28 2019

13:23
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacontigo contigo
13:08
0165 ec12 500
Tags: #favourite
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaOnly2you Only2you
13:08
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOnly2you Only2you
13:06
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Tags: #favourite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...